Careers

Gyros Protein Technologies är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer mikrofluidikteknologi för att miniatyrisera och automatisera immunoanalyser. Hos oss har du möjlighet att arbeta med komplexa frågeställningar där du får vara med att påverka och bidra till våra produkters utveckling och innehåll. Vi anställer ingenjörer med olika utbildningsbakgrund för att jobba med allt från system-, hård-, mjukvaruutveckling och applikationsutveckling till våra immunoanalysprodukter.

Vi letar kontinuerligt efter rätt personer som kan förstärka vår organisation inom forskning och utveckling. Av speciellt intresse just nu är följande fyra roller som beskrivs nedan. Hittar vi rätt person kommer vi att gå vidare med en rekrytering. Din personliga läggning och intressen kommer dock att vara avgörande för hur rollerna utformas.

Systemingenjör

Som systemutvecklare på GTP i Uppsala kommer du att arbeta tvärfunktionellt med hela utvecklingsprocessen, dvs med design, prototyputveckling, kravställning, test, verifiering samt produktvård. Våra system är komplexa konstruktioner med rörelsemekanik med hög precision och tillförlitlighet, optik och elektronik som skall fungera med immunokemi, mikrofluidik och mjukvaror. Din roll kommer att bland annat bestå i att ta fram nya lösningar eller lösa befintliga problem. Du kommer även att arbeta med kravställning, på olika nivåer, och med test och verifiering av nya produkter. Du kommer ha stor möjlighet att påverka företagets framtida produktutveckling genom att även delta i affärsutvecklingsprocessen. Arbetet sker i huvudsak i team och du har kontakter med de flesta avdelningar i företaget och rollen ställer höga krav på god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Mekanikkonstruktör

Som mekanikkonstruktör på GTP i Uppsala kommer du att arbeta med hela utvecklingsprocessen, dvs med konstruktion, prototyputveckling, testning samt produktionssättning. Våra system är komplexa konstruktioner med rörelsemekanik med hög precision och tillförlitlighet, optik, men du kommer även att få jobba med alla delar av instrumentet som t.ex. chassi och designkåpor. Prototyputveckling innebär ofta att du behöver komma på eller ”uppfinna” tekniska lösningar och testa dem i verkligheten.  Arbetet sker i huvudsak i team och du har kontakter med de flesta avdelningar i företaget.

Mjukvaruutvecklare

Som mjukvaruutvecklare på GPT i Uppsala får du att arbeta med hela utvecklingsprocessen, dvs med analys av behov, design, implementering, test samt verifiering och validering. Du kommer att jobba med mjukvaran som styr och stödjer instrumentering och applikationer och analysmjukvaran som innefattar bl a numerisk analys, statistik och kurvanpassningar. I uppgifterna ingår nyutveckling av kommande produkter, men även underhåll och förvaltning av befintliga system. Arbetet sker i huvudsak i team och du har kontakter med de flesta avdelningar i företaget.

Applikationsspecialist

Som applikationsspecialist kommer du att vara involverad i allt från tidiga forskningsprojekt till produktutveckling där system och applikationsfrågeställningar integreras. Produkterna innefattar både kit och reagens för immunoassays, CD-skivor, instrument och mjukvaror. Arbetet innefattar mycket planering och laborativa försök .  Arbetet sker i ett tvärvetenskapligt område där bred kompetens och intresse för de olika disciplinerna är nödvändigt. Utvecklingsarbetet sker i projektform och innefattar samarbete med andra funktioner (såsom produktion, kvalitetskontroll, marknad och försäljning) och ställer höga krav på god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Låter något av detta intressant! Kontakta oss för mer information.

information@gyrosproteintech.com